Kas ir kredīta apdrošināšana?

Nereti mūs var piemeklēt dažādas nesaprašanas, īpaši kredītu jautājumos. Esi zinošs un vienmēr pirms izvēlies kādu pakalpojumu – rūpīgi iepazīsties ar visiem nosacījumiem un kredītu piedāvājumiem. Šoreiz pastāstīsim sīkāk par to, kas ir kredītu apdrošināšana un kad šo pakalpojumu ir ieteicams izmantot.

Kredīta apdrošināšana – izdevīgs risinājums sarežģītās finanšu situācijās

  • Kredītu apdrošināšana ir īpaši izstrādāta apdrošināšana, kas paredz segt zaudējumus (pamatsummas apmērā, neietverot negūto peļņu, likumiskās un līgumiskās sankcijas) par darījumiem, kuros debitors (saskaņā ar līguma nosacījumiem) pilnīgi vai daļēji nav veicis norēķinus ar kreditoru.

Kādos gadījumos var rasties debitora maksājuma kavējumi par kredītu –

  • iestājoties vispārējai maksātnespējai;
  • neizpildot eksporta un importa kredīta saistības;
  • neizpildot hipotēku kredīta saistības;
  • neizpildot lauksaimniecības kredīta saistības, kā arī maksājuma saistības attiecībā uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, t.sk. bankas kredītu atmaksu.

Svarīgi noteikumi, ko der atcerēties izmantojot kredītu apdrošināšanu –

Apdrošinātāja, kurš veic kredītu apdrošināšanu, līdzekļiem jābūt vismaz 1 280 500 eiro apmērā;

Jāuzsver, ka papildus pašu līdzekļiem jāveido izlīdzināšanas rezerve, ja pārskata gadā parakstīto apdrošināšanas bruto prēmiju apjoms kredītu apdrošināšanā ir četri procenti un vairāk no kopējo apdrošinātāja gadā parakstīto bruto prēmiju apjoma vai 2 205 400 eiro un vairāk.

Būtiski minēt, ka kredītu apdrošināšanā izveidoto izlīdzināšanas rezervi izmanto tikai šī apdrošināšanas veida zaudējumu segšanai. Kredītu apdrošināšanā izlīdzināšanas rezervi veido šādi:

  • katru pārskata gadu, kad kredītu apdrošināšanas peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā ir peļņa, apdrošinātājs no šīs peļņas ieskaita izlīdzināšanas rezervē mazāko summu no šādiem diviem lielumiem:
  • 75 % no kredītu apdrošināšanas peļņas attiecīgajā pārskata gadā,
  • 12 % no kredītu apdrošināšanas neto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām attiecīgajā pārskata gadā;
  • atskaitījumus izlīdzināšanas rezervē veic līdz brīdim, kamēr izlīdzināšanas rezerve veido summu 150 procentu apmērā no pēdējo piecu gadu laikā lielākās gada neto parakstītās apdrošināšanas prēmijas kredītu apdrošināšanā.

Kredīta apdrošināšana ir ļoti nopietna atbildība un pirms apdrošināt savu aizdevumu ir ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar visiem apdrošināšanas noteikumiem, riskiem un plusiem.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *

Tagad Vis.lv portatīvie datori un datortehnikas apraksti pieejami 08!

Kontakti | Lapas karte |Privātums

Zuz.lv kredīti internetā